Arctic Glass® -tuotteiden CE-merkintä

Rakennuslasilla CE-merkintä on valmistajan vakuutus, että lasi täyttää käytössä oletettuun tarkoitukseen edellytettyjen standardien vaatimukset.

Rakennustuoteasetus, jolla säädetään CE-merkinnän käyttämisestä rakennuslaseissa, tulee voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2013.

Lasiliiri Oy on lasin jatkojalostukseen erikoistunut yritys, jonka tuotanto ja tuotteet kattavat valtaosan rakentamisessa käytettävistä rakennuslaseista. Lasiliirin jatkojalostamista lasituotteista rakennustuotteiden CE-merkinnän piiriin kuuluu valtaosa. Näitä tuotteita ovat muun muassa eristyslasit, karkaistut lasit, laminoidut lasit sekä palonsuojalasit joko yksin tai yhdistettynä Arctic Glass® -eristyslasiin.

Lasiliirin valmistamat eristyslasit ovat jo ennestään olleet FI-testattuja yli 25 vuotta. CEmerkittävät tuotteet ovat lisäksi käyneet läpi mittavat testiohjelmat testistandardien mukaisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy on varmentanut CE-merkinnän suoritustason kaikkien eristyslasiemme osalta lokakuussa 2012. Ulkoinen eli ns. kolmannen osapuolen varmennus vaaditaan, kun yrityksen valmistamat ja toimittamat tuotteet kuuluvat vaativimpaan AoC 1 -luokkaan.

Tuote- ja CE-merkintään liittyvät tiedot sekä ladattavaksi tarkoitettu aineisto päivityksineen löytyy alla olevista osioista.

Tarvittaessa saat lisätietoja myynniltämme numerosta 0207 410 770.

Lasirakenne Arctic Glass™ 2K Arctic Glass™ 3K Arctic Glass™ 4K Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ilmoitetut suoritustasot*
Palonkestävyys NPD NPD NPD EN 1279-5
Paloon reagointi NPD NPD NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet NPD NPD NPD
Luodinsuojaus NPD NPD NPD
Räjähdyksensuojaus NPD NPD NPD
Murronsuojaus NPD NPD NPD
Iskunkestävyys (EN 12600) NPD NPD NPD
Suojaus äkillisiä lämpötilanmuutoksia vastaan K 40+40 40+40+40 40+40+40+40
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys mm 3+3 3+3+3 3+3+3+3
Suora ilmaääneneristys dB NPD NPD NPD
Lämpötekniset ominaisuudet W/(m²K) 3.3 2.3 1.6
Valonläpäisy ja heijastus 83% 76% 70%
Aurinkoenergian läpäisy ja heijastus 80% 73% 67%

* Ilmoitetut arvot ovat kyseisen tuoteperheen minimiarvoja

Lataa CE-merkintä tästä